İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik mirasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde anlatmak gibi kutlu bir gönüllü görev bilinciyle Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yapmış olduğu bütün çalışmalara dünya durdukça devamlılık sağlamak amacıyla Gülhane Parkı Merkez Binasında kurulmuştur.

ANA FAALİYET ALANLARI;

Gülhane Parkı içindeki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne yeni eserler kazandırarak gelişimini devam ettirmek,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, İslam Bilim Tarihi’nin Ortaöğretimde seçmeli ders olarak okutulması için çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel materyalleri eğitimin hizmetine sunmak,

Bütün araştırmacıların ve akademik çevrelerin istifadesine sunulmak üzere dünya çapında bir bilimler tarihi ihtisas kütüphanesi kurarak gelişimini sürekli kılmak,

Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yazılmış, sahasının en yetkin ve en önemli temel eseri 17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi’nin Almanca aslından Türkçeye tercümesini yapmak, ayrıca Sayın Hocamızın Almanca yazılmış bütün eser ve makalelerini Türkçeye çevirerek ihtisas yayıncılığı yapmak,

Bilimler tarihi konulu ulusal ve uluslararası akademik toplantılar, konferanslar ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenenlere bilimsel katkı sağlamaktır.

Burs sağlamak; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde okuyan öğrencilere ayda 1.000 TL, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan öğrencilere ise ayda 1.400 TL burs vermektedir. Ayrıca FSMVÜ, bilim tarihi bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerden hiçbir eğitim ödeneği almamaktadır.