Bildiri özetleri kabul edilen ve sempozyumda konuşmacı olacak katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.