24 Ekim 1924’te Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da bitirip 1943’te İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter’in (ö. 1971) öğrencisi olan Sezgin, Ritter’in tavsiyesi üzerine İslâm bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı alanında “Buhârî’nin Kaynakları” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı ve 1954’te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslâm kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhârî’nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. Sezgin, Türkiye’de 1960’ta askerî darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine Türkiye’den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti. Câbir b. Hayyân konusunda 1965’te hazırladığı ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften’a sunan ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanan Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçı olan Ursula Sezgin ile evlendi ve 1970’te kızları Hilal dünyaya geldi.

Sahasında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı eser olan (17 cilt) Geschichte des arabischen Schrifttums’un (GAS) (Arap-İslâm Bilimler Tarihi) ilk cildini 1967’de yayımlayan Sezgin, 1978 yılında Kral Faysal İslamî İlimler Ödülü’ne lâyık görüldü ve bu ödül vesilesiyle kendisine takdim edilen maddî desteği değerlendirerek 1982 yılında, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı olan Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften’ı kurdu.

Hayatı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dâhil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülen Sezgin’e, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanları verildi. Bunlar yanında Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslâmi Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Sezgin’in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi üstün nitelikli bir eser oluşu ve ortaya konan özgün çalışmalarından dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Arapça, Süryanice, İbranice, Latince ve Almanca başta olmak üzere 27 dili çok iyi derecede bilen Fuat Sezgin 30 Haziran 2018’de İstanbul’da vefat etti ve Gülhane Parkı’ndaki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin bahçesine defnedildi.