Düzenleme Kurulu


Gürsel Aksoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi / TDV İslam Araştırmaları Merkezi

Emine Canlı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Ahmet Hamdi Furat, İstanbul Üniversitesi

Ayşe Zişan Furat, İstanbul Üniversitesi

Ahmet Göksu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi

Mustafa Sabri Küçükaşçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Nihal Özdemir, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Hasan Umut, Boğaziçi Üniversitesi

 

Sekreterya


Mihriban Ataş, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Sümeyye Baybara ,Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Memduh Erdoğan, İstanbul Üniversitesi

Enes Güllü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Eslem Günaydın, İstanbul Üniversitesi

Emine Esranur Koç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


*Soyadına göre alfabetik sıra ile listelenmiştir.