Müze, Saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü gayretleri ve dönemin Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü imkânı seferber etmesiyle Gülhane Parkı içerisindeki tarihi binalar restore edilerek kuruldu.

700’den fazla eserin sergilendiği müzeye her yıl yeni eserler eklenerek gelişimi devam ettirilmektedir.

Müze, Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini, bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sunmakta olup kendi sahasında dünyada bir yenilik arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, Teknik ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam bilimlerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını göstermekle birlikte bu keşif ve buluşların değişik yollardan Avrupa’ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde sunmaktadır. Böylece bilimler tarihinin de bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak, tam bir objektiflikle ispatlamaktadır.

Gülhane Parkı içindeki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, 09:00 – 16:00 saatleri arasında her gün ziyarete açıktır. Ziyaret ücreti 10 TL’dir. 18 yaş ve altı öğrenciler ile 65 yaş üstü ziyaretçilerden giriş ücreti alınmamaktadır. Müzekart geçerlidir.


This slideshow requires JavaScript.