Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında 13-15 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır.