TEBLİĞ ÇAĞRISI

Naklî ve aklî/felsefî bilimler bağlamında İslam medeniyetinde ortaya konulan entelektüel ürünler yüzyıllar boyunca insanlığa yol göstermiş olsa da modern Batı medeniyetinin yükselişine paralel olarak hâkim hale gelen Avrupa merkezli ve doğrusal bir tarih anlayışı, İslam medeniyetinin, küresel ölçekte bilimlerin gelişimindeki rolünü, sadece medeniyetler arası intikal ve aktarımdaki katkısıyla ve belli bir tarihî dönemle sınırlandırılmıştır.

Bu hâkim tarih anlayışına yönelik İslam dünyasında geçen yüzyılda görülen savunmacı ve tepkisel tutumlar zamanla daha bilimsel ve nesnel sorgulama ve değerlendirmelere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bilimler tarihi bağlamında bu türden bir değerlendirme yapan isimlerin başında hiç şüphesiz Prof. Dr. Fuat Sezgin gelmektedir. İslam medeniyeti tarihinin başlangıcından itibaren gelişmiş naklî ve aklî bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere ortaya koyduğu paha biçilmez çalışmalarla Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilimleri tarihindeki pek çok yaygın kabulü değiştirecek sonuçlara ulaşarak geriye önemli bir ilmî miras bırakmıştır.

30 Haziran 2018’de aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu göz kamaştırıcı ilmî mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını sağlamak amacıyla, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin iş birliğiyle 13-15 Haziran 2019’da İstanbul’da Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlenecektir.

Süreklilik arz etmesi planlanan Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’nun ilkinin öncelikli konusunu “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilmî mirası” oluşturmakta ve sınırlayıcı olmaması kaydıyla aşağıdaki konuların tartışılması beklenmektedir.

  • İslam bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin’in katkıları
  • İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasî, sosyal, ekonomik, entelektüel ve çevresel faktörler
  • İslam medeniyetinde geliştirilen bilimsel âletler ve teknoloji ürünleri
  • İslam bilimlerinin eğitimi ve kurumsal yapısı
  • İslam bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı

Sempozyumun Resmi Dilleri

Sempozyum Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum süresince bu dillerde simultane çeviri yapılacaktır.


Başvuruları kabul edilen katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Sempozyuma başvurmak için tıklayınız.