Başvuru sürecinde gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmiş olup sonuçlar ilgili mail adresleri üzerinden bilgilendirilmiştir.